El passat 19 de febrer va tenir lloc el Seminari Superficies i modificació de superfícies organitzat per ACCIÓ en marc del projecte Interreg S3Chem on el Clúster de Materials Avançats de Catalunya, entre altres entitats, van donar suport.

El projecte S3hem vol millorar la implantació de les estratègies RIS3, tot posant l’èmfasi en el sector químic en 7 regions europees que tenen la química entre les seus àmbits prioritaris.

En marc del projecte realitzem una sèrie de seminaris temàtics, que tenen com objectiu donar a conèixer l’estat de l’art de tecnologies químiques, que estimuli un debat entre els diferents actors de l’ecosistema químic, i que contribueixi a la generació d‘idees de projectes de desenvolupament i d’innovació.

Tecnologies de superfícies i de modificació de superfícies son fonamentals en aquest escenari, ja que la major part dels fenòmens i de reaccions tenen lloc a la superfície. Modificant superfícies podem aconseguir millorar propietats elèctriques, de resistència al desgast i a la corrosió, canviar l’aspecte, fer-les actives o passives, ens permet combinar prestacions entre el substrat i la superfície, que obre un ampli ventall de possibilitats per a molt camps i sistemes industrials.

El tractament o modificació de les superfícies, constitueix, per tant, una gran eina per millorar propietats o per aconseguir de noves que donin resposta a noves exigències i nous reptes.

El seminari va comptar amb la participació de 4 grups investigadors i empreses que varen proporcionar una visió global sobre tendències, diferents mètodes d’obtenció de recobriments, inclòs membranes, ja que una membrana augmenta la superfície per facilitar reaccions.

En l’esdeveniment va comptar amb la participació de la Dra. Llorca, de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona que va explicar les tendències en tractament de superfícies, explicant tècniques i mètodes de modificació de superfícies amb canvi o sense canvi de la composició química, o amb la incorporació de capes per tal de donar a la superfície propietats essencials, de protecció i per afrontar situacions de processament o de servei. Entre les propietats associades podem destacar les mecàniques (desgast, fricció,…); químiques (corrosió, oxidació,…); tèrmiques (barreres tèrmiques,…); biomèdiques; funcionals (elèctriques, òptiques, magnètiques…). Entre les tecnologies emergents podem destacar , la utilització de nanopartícules i els recobriments biomimètics. Entre aquests últims, es va presentar el treball de recerca per a l’obtenció de propietats super hidrofòbiques i d’auto neteja sobre acers martensítics.

La Dra. Pipaón de Orchestra Sci, Spin-off de l’ICIQ, va presentar una membrana capaç d’atrapar mol.lecules de CO2 . Este nou materials MOF – metal-organic framework – permet la separació del diòxid de carboni en una barreja de gasos. A més, aquestes membranes poden treballar a pressió atmosfèrica i a temperatura ambient, el que fa que augmenti la seva eficiència. Pot tenir aplicació principalment en la purificació de biogàs, i d’aquesta manera facilitar la seva injecció a la xarxa. Per altra banda, també permet obtenir CO2, que un cop purificat pot tenir diferents aplicacions industrials o en alimentació.

El Dr. Javier Sánchez del Centre de Projecció Tèrmica de la UB va explicar els processos de recobriments amb materials metàl·lics i no metàl·lics que conformen les tècniques de projecció tèrmica. Amb aquest processos es poden obtenir recobriments de metalls, vidres metàl·lics, materials polimèrics, biomaterials, amb espessors que van des de les poques micres fins a centímetres. Aquests recobriments, a més de protegir la superfície li poden conferir funcionalitats. Entre els exemples que es varen presentar es pot destacar fotocatàlisi, antifouling coatings, que s’apliquen a fons de vaixell, superhidrofòbics, en aerogeneradors. Les tècniques de projecció tèrmica es poden considerar com a una manufactura additiva, que permet formes de manera ràpida.

El Dr. Corominas de Flubetech ha presentat diferents solucions basades en la tecnologia PVD (Deposició física en estat vapor) que per les propietats que aporten als materials, major duresa, resistència a la corrosió, etc. tenen aplicacions en molts camps com eines de tall, motlles i matrius, implants i pròtesis, vàlvules per a l’industria petroquímica, entre d’altres. Destaquen nous materials com DLC (Diamond like carbon) que permeten combinar propietats de duresa amb fricció baixa, i formes diferents de depositar els elements com el HIPIMS (High Power Impulse Magnetron Sputtering), o nanopatterning que permet estructurar superfícies.

Els canvis de materials i l’aparició de noves tecnologies permeten noves eines per conferir noves propietats a superfícies i materials que obre noves possibilitats d’aplicació.

A l’esdeveniment han participat una trentena de persones d’empreses i de centres tecnològics i de recerca.

ComparteixTweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin