La Unitat de Química Aplicada i Materials treballa en la recerca i desenvolupament de nous productes i processos enfocats en l’àmbit dels materials per a amplis sectors industrials. Els principals camps en els que treballen son els polímers, realitzant projectes de síntesis de nous materials polimèrics, nous compòsits termoplàstics mitjançant tècniques d’extrusió (compòsits, nanocompòsits, biocompòsits, etc.) per a millorar propietats del producte final (propietats mecàniques, d’impacte, barrera, de conductivitat elèctrica i tèrmica, etc.), passant per la seva reciclabilitat. En el camp de les tecnologies de superfícies, el LEITAT treballa en nous recobriments per a millorar propietats funcionals sobre tot tipus de substrat (plàstic, ceràmic, metàl·lic, textil), com hidrofobia/filia, oleofobia/filia, antimicrobianes, de resistència a la corrosió, fotocatalítiques, etc. També treballen en el desenvolupament de tintes termoelèctriques i intel·ligents, així com en tecnologies d’encapsulació (micro i nano) per aplicacions en indústria cosmètica, textil, del plàstic, etc, mitjançant vàries tecnologies. En l’àmbit textil, el LEITAT treballa en desenvolupament de nous acabats sobre tot tipus de teixits per a millorar-ne les seves propietats o conferir-ne de noves.

Una altra branca molt important del LEITAT és la recerca en nanotecnologia i química orgànica, on treballen tant en la síntesis de noves molècules i nanopartícules, com en la seva funcionalització, desenvolupament de noves nanofibres i nanomalles i la seva aplicabilitat en sectors diversos com poden ser el de medi ambient (filtració) o el de l’energia (bateries).

En el camp de la construcció, el LEITAT treballa en el desenvolupament de nous materials per a construcció funcionals (formigons, asfalts, ciments) així com en estudis d’eficiència energètica i de sostenibilitat en edificis i construccions.
Enmarcat també dins la part de química aplicada, el LEITAT treballa en noves formulacions per a productes rotatius d’alt consum, com poden ser detergents, cosmètics, etc. així com en tractament per a metalls, bàsicament lubricació i desengreixants, entre d’altres.

Com a Centre Tecnològic enfocat a donar servei a la indústria, el LEITAT treballa estrètament mà a mà amb les empreses a les quals acompanya en el camí de la innovació. Treballem principalment en el desenvolupament de projectes de recerca i innovació, fets a mida per a cada client, a partir de les seves necessitats, siguin ofertes industrials, o buscant finançament en organs nacionals i internacionals. Per una altra banda, oferim també a les empreses un ampli ventall de serveis tecnològics avançats per a caracteritzar els seus materials i productes.

ComparteixTweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin