Eco Intelligent Growth SL, és la consultoria de disseny integral i ecologia industrial que lidera a Espanya la transformació cap a l’Economia Circular, a partir de la seva experiència directa amb el Cradle to Cradle®.

EIG es dedica a facilitar la transformació i transició d’empreses i organitzacions cap a l’Economia Circular, segons els principis Cradle to Cradle®. Ajudem a dissenyar productes, processos i models de negoci a partir d’un coneixement científic transversal, contextualitzat i referenciat.

Transició cap a l’economia circular.
-Propostes i desenvolupament d’estratègies a mida per a qualsevol tipus d’empresa o organització. A partir dels objectius i intencions, elaboració d’un full de ruta i les eines específiques necessàries per a la seva aplicació, a nivell metodològic, així com l’assessorament necessari per a l’execució de les estratègies plantejades i la consecució dels objectius.

Cradle to Cradle CertifiedTM
-Aplicació del marc de disseny i gestió del procés de certificació de productes. EIG és una entitat acreditada pel C2CPII (Cradle to Cradle Products Innovation Institute) per a l’avaluació de productes d’acord amb el programa Cradle to Cradle CertifiedTM.
-Optimització de productes i processos segons els criteris establerts pel programa.
-Desenvolupament de nous productes i/o aplicacions en col·laboració amb les empreses.

Edificació saludable
-Lean2Cradle®: metodologia pròpia pel disseny, construcció i de-construcció d’edificis. Optimització de timings, materials saludables i recuperables, integrant Lean Construction i Cradle to Cradle CertifiedTM.
-Passaport de materials: desenvolupament de bases de dades de materials instal·lats i definició d’indicadors per a la seva correcte recuperació al final del cicle d’ús.
-Green Supply Scan®: metodologia pròpia per a l’avaluació i formació d’instal·ladors i proveïdors per a la construcció d’una cadena de subministrament verd i la correcta gestió dels nutrients.
-Intel·ligència de materials: avaluació de compatibilitat i selecció de materials d’acord amb els criteris de l’economia circular i els principis Cradle to Cradle® .
-Programes de certificació internacionals: assessorament des de la fase d’avant-projecte – preferiblement – a la posta en marxa, per a la incorporació dels criteris d’economia circular i l’aplicació als principals protocols de certificació internacionals (LEED, BREEAM, CASBEE, GREEN STAR, DGNB, …).
-Direcció de projectes LEED i BREEAM.
-Plecs de condicions, guies de bones pràctiques.

Simbiosi industrial per a l’economia circular
-Assessorament a l’administració i a la indústria pel màxim aprofitament dels recursos disponibles.
-Detecció de noves oportunitats de negoci. Solucions disruptives.
-Formació i dinamització

Estratègies per a la mitigació del canvi climàtic
-(Re) Disseny de processos i productes.

Networking i comunicació per a l’Economia Circular.
-Conferències i seminaris
-Estudis sectorials

 

www.ecointelligentgrowth.net

ComparteixTweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin