Fundada l’any 1951, AMES es dedica a la fabricació i venda de components metàl·lics sinteritzats. La nostra seu social és a prop de Barcelona, a la localitat de Sant Feliu de Llobregat.
Som una empresa independent financera i tecnològicament, amb capital 100% català. Amb centres productius a Espanya, Hongria, USA i Xina, disposem d’una xarxa de vendes i assistència tècnica a nivell mundial, que dóna servei a més de 600 clients, situats a més de 50 països.
La pulvimetal·lúrgia és una tècnica molt apreciada per diversos sectors industrials per fabricar components amb formes complexes, directament d’utillatge, sense necessitat de mecanitzats, com ara dentats, acanalats, perfils, figures frontals, formes no axisimètriques, etc.
 Altres característiques molt valorades són que el sinteritzat permet obtenir una precisió dimensional en diàmetre molt elevada i un excel·lent estat superficial. 
Aquests avantatges es complementen amb una elevada fiabilitat i repetibilitat en grans sèries de fabricació.
AMES és un dels líders mundials en la fabricació de components sinteritzats en grans sèries. Els nostres principals productes són els següents:
■ Components estructurals d’acer: peces mecàniques, peces hidràuliques i engranatges.
Hi ha una gran diversitat de materials (base ferro), formes, acabats, tractaments i recobriments, que fan possible aconseguir peces de precisió i prestacions elevades. Les seves propietats mecàniques són comparables a les dels acers massissos d’alt aliatge o la fosa, podent arribar a una resistència a la tracció superior a 1.250 MPa.
 La pulvimetal·lúrgia s’utilitza per fabricar un elevat nombre de components estructurals, tant de caràcter mecànic com hidràulic. La capacitat de la pulvimetal·lúrgia d’aconseguir dentats directament d’utillatge sense necessitat de mecanitzar fa aquesta tecnologia molt adequada per a la fabricació d’engranatges de diverses formes i prestacions.
■ Peces d’acer inoxidable.
L’acer inoxidable sinteritzat s’empra en sistemes que requereixen una resistència elevada a la corrosió, tant a temperatura ambient com a temperaturaelevada.
■ Peces magnètiques dolces de materials diversos.
S’empren en sistemes electromagnètics per a convertir senyals elèctrics en moviments o viceversa
■ Coixinets autolubricats de bronze i ferro.
Un coixinet sinteritzat autolubricat és un component metàl·lic porós, de bronze, ferro o altres materials especials, impregnat amb un oli lubricant. L’oli
contingut dins de la porositat del coixinet aporta constantment lubricació entre el coixinet i l’eix, de manera que el sistema no necessita aportació addicional de lubricant exterior. Els coixinets sinteritzats autolubricats
ofereixen:
    – Fiabilitat: Eliminació del risc de gripatge, de manera que poden treballar durant milers d’hores sense desgast.
     – Economia: Sense greixadors ni manteniment posterior al muntatge.
     – Prestacions: Treballen sota càrregues de fins a 10 MPa i velocitats de fins a 5 m/s; presenten una elevada precisió dimensional, són molt silenciosos i tenen baix coeficient de fricció.
La majoria dels coixinets autolubricats fabricats per AMES estan dissenyats específicament per al sistema on treballen. AMES també disposa de la gamma de coixinets SELFOIL® de dimensions estàndard amb estoc permanent i lliurament immediat, i de les Barres SELFOIL® per mecanitzar quan no és possible adaptar el sistema a un coixinet estàndard
■ Filtres i components metàl·lics porosos de bronze i acer inoxidable.
Els filtres i components metàl·lics porosos AmesPore® són peces metàl·liques sinteritzades amb gran porositat, entre el 35 i el 75%, de Bronze o d’Acer Inoxidable. La seva microporositat i el seu gruix de paret variable permeten retenir partícules de qualsevol geometria entre 2 μm i 200 μm. Tenen alta resistència tèrmica i una elevada resistència mecànica i química. Són reutilitzables, i per tant d’elevada vida útil, soldables i mecanitzables.

 

Contacte: sales@ames.es
Telèfon: +34 93 685 51 11
Pàgina web: www.ames-sintering.com

ComparteixTweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin