El Clúster de Materials Avançats de Catalunya és una associació sense finalitat de lucre que té com a objectiu principal promoure i contribuir a la competitivitat de les empreses i entitats de la cadena de valor del sector dels materials avançats a Catalunya.

Actualment, el clúster compta amb empreses i entitats associades, que promouen iniciatives orientades a impulsar el negoci dels materials avançats estimulant i explotant les sinèrgies entre els membres i sectors afins. Aporta informació estratègica i tecnològica als seus membres per tal de millorar-ne la competitivitat, a més de potenciar les oportunitats de col·laboració en la generació de propostes per totes les empreses que en formen part.

La creació del Clúster MAV de Catalunya ha estat impulsada per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa Catalana.

 

Què entenem per materials avançats?

Els Materials Avançats aporten propietats superiors als materials convencionals com ara: tenacitat, duresa, durabilitat, elasticitat, entre altres. Poden tenir també propietats noves, incloent la capacitat de memoritzar formes o canvis de sentit, segons el seu entorn i respondre. El desenvolupament de Materials Avançats, ens pot conduir al disseny de nous productes com implants mèdics, pales de turbina eòlica, aparells fotovoltaics… i a permetre la producció amb nous sistemes de producció o processos en millora contínua.

Els materials avançats, permeten així:

  • Proporcionar materials alternatius a l’ús de materials escassos.
  • Donar respostes innovadores que aporten valor afegit al producte final.
  • Presentar solucions sostenibles que tenen en consideració la utilització i la disposició final del producte en funció del possible reciclatge, degradació o eliminació.