INTEL·LIGÈNCIA DE MERCAT I COMERCIALITZACIÓ
·Promoure sinèrgies per desenvolupar projectes tant a nivell de sector com amb clústers i sectors afins de demanda de materials i/o processos tecnològics.

CLUSTER VISIBILITY
·Augmentar la visibilitat, les capacitats i les tecnologies dels socis tant a nivell nacional com internacional.
·Ser un dels el clústers de materials avançats de referència internacional.

INTERNACIONALITZACIÓ
·Mantenir antenes internacionals per detectar oportunitats a nivell de projectes en materials.
·Ajudar als socis en el seu procés de cerca de nous mercats amb potencial pels materials.

VALORITZACIÓ TECNOLÒGICA
·Conèixer l’oferta tecnològica de referència en recerca de materials.
·Millora de la gestió de la innovació en sentit ampli: productes, procés, tendències.

FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT
·
S’identifica com a molt rellevant l’economia circular, una tendència en alça que es presenta com alternativa al consum lineal i que obliga a repensar tot el cicle de vida del producte dissenyant-lo i optimitzant-lo per un cicle de reciclatge, on els materials juguen un rol clau.

CONSOLIDACIÓ ORGANITZATIVA I INCREMENT SOCIS
·Consolidar l’estructura organitzativa interna per disposar d’una correcte gestió.
·Implicar als socis en els òrgans de govern del clúster per fomentar la transparència i la implicació.
·Creació de grups de treball per gestionar de forma eficient l’intercanvi de coneixement i generació de projectes.
·Incrementar el número de socis amb representativitat de diferents segments de la cadena de valor.