Comissió de nanomaterials i nanotecnologies

La comissió de nanomaterials i nanotecnologies fa possible la transferència de coneixement entre els socis, en referència els nanomaterials i les nanotecnologies. Els objectius principals de la comissió són: estudiar les principals oportunitats associades als diferents sectors, proporcionar una visió integral de l’impacte econòmic de la nanotecnologia i els nanomaterials en els diferents mercats d’aplicació, aprofundir en les vies d’aplicació industrial.

Comissió Manufactura Avançada

La comissió d’Additive Manufacturing està formada per un conjunt d’empreses vinculades a diferents tipologies de materials: plàstics, compòsits, metalls i ceràmics entre d’altres. Comparteixen la necessitat de conèixer amb més detall les tecnologies, els materials emprats i les propietats dels productes finals vinculats a la tecnologia de fabricació additiva. Els objectius principals de la comissió són: formar part activa del HUB 3D print de Barcelona, accedir al coneixement específic mitjançant assistència a conferències i fires, amb posterior difusió a la resta de socis interessats, donar resposta a les diferents necessitats que tenen les empreses de la comissió, tot formant equips per projectes.

Comissió Materials Compostos

La comissió de Materials Compostos es crea un cop detectada la necessitat de potenciar l’ús dels materials compostos en el teixit industrial actual. La manca de coneixement de base teòrica i pràctica, així com la poca coneixença de l’aplicació dels materials compostos en la indústria, dona peu a definir els següents objectius de la comissió: tenir la visió general de les empreses vinculades als materials compòsits i dels sectors d’aplicació vinculats a Catalunya, fomentar l’ús dels materials compòsits en el teixit industrial, fomentar la formació vinculada als materials compostos i a les seves tecnologies.