28 May 2019

Jornada d’Innovació Nanotech & Beauty

9:00 am - 1:30 pm 

Actualment la nanotecnologia està present als productes de bellesa i dona lloc a grans possibilitats de negoci, degut a les propietats dels materials nanomètrics. Així i tot, segueix sent necessaria una major informació sobre l’estat actual de la regulació.

 

Per tant, durant la jornada es tractaran els següents temes:

 

• Descripció de la nanotecnologia, tipus de partícules i biocompatibilitat

• Estat de l’art de les recerques en aquest camp amb aplicació o potencial aplicació cosmètica

• Estat actual de la regulació

• Proves d’eficàcia i seguretat necessàries

• Noves solucions, productes, ingredients innovadors i reptes que presenta el registre d’aquests materials

 

AGENDA:

08:45 ACREDITACIONS

 

09:00 BENVINGUDA INSTITUCIONAL

Clúster Materials Avançats i Beauty Clúster Barcelona

 

09:10 NANOTECNOLOGIA I BIOCOMPATIBILITAT

Prof. Víctor Puntes, Group Leader Inorganic NPs group, ICN2

 

09:30 INNOVACIONS I INVESTIGACIONS RECENTS EN BEAUTY

Dr. Jordi Díaz, Nanodivulgador UB/CCITUB

 

09:50 REGULACIÓ VIGENT I FUTURA DE LA NANOTECNOLOGIA

Dra. Socorro Vázquez, Group Leader NanoEHS, Leitat

 

10:20 REGISTRE I PUNTS CLAU A TENIR EN COMPTE

Celia Campos, Toxicology Clinical Affairs Dir., C U assesors

 

11:00 Coffee Break

 

11:30 SOLUCIONS ACTUALS I D’AVANTGUARDA. EXPERIÈNCIES D’EMPRESES I
CENTRES TECNOLÒGICS

Dr. Josep Rocas, CEO Founder, Ecopol Tech
Enrique Garcia, Dir. Nacional de Ventes, Ainia
Dra. Ainhoa Tolentino, Co-founder CEO, Onyriq

 

12:15 COM AVALAR CLAIMS DIRIGITS A ACTIUS I PRODUCTES
NANOTECNOLÒGICS. TESTS D’EFICÀCIA I SEGURETAT APLICABLES

Irene Zaldívar, Strategy Business Dev. Manager, Zurko Research

 

12:45 TAULA RODONA I TANCAMENT DE LA SESSIÓ

 

*Gratuït Socis
*No socis: 250 € (+ IVA)

 

 

 

 

ComparteixTweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Lloc