El projecte de mapeig i Anàlisi Estratègica de les empreses relacionades amb el negoci dels materials avançats elaborat per Acció l’any 2015, fa un anàlisi del negoci a Catalunya:

XIFRES - Còpia

XIFRES 2 - CòpiaXIFRES 3 - Còpia1 - Còpia