El projecte de mapeig i anàlisi estratègica de les empreses relacionades amb el negoci dels materials avançats elaborat per Acció l’any 2015, fa una anàlisi del negoci a Catalunya: