El Clúster de Materials Avançats de Catalunya és una associació amb personalitat jurídica i sense finalitat de lucre que té com a objectiu principal promoure i contribuir a la competitivitat de les empreses i entitats de la cadena de valor del sector dels materials avançats a Catalunya.bolas1

Actualment, el clúster compta amb 35 empreses i entitats associades. Promou iniciatives orientades a  impulsar el negoci dels materials avançats i estimular i explotar les sinèrgies entre els membres i sectors afins. Aporta informació estratègica i tecnològica als seus membres per tal de millorar-ne la competitivitat, a més, de potenciar les oportunitats de col·laboració en la generació de propostes per totes les empreses que en formen part.

La creació del Clúster MAV de Catalunya ha estat impulsada per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa Catalana.

L’impacte que es pretén aconseguir amb les accions proposades és dinamitzar el clúster per tal que les empreses:

  • Defineixin i implementin les estratègies empresarials adequades.
  • Generin projectes amb els clústers de demanda, com per exemple: eficiència energètica, ferrocarril, òptica i fotònica, entre altres.
  • Millorin les expectatives internes i col·lectives del clúster.

Què entenem per materials avançats?

20150313_104956

Els Materials Avançats aporten propietats superiors als materials convencionals com ara: tenacitat, duresa, durabilitat, elasticitats, entre altres,… Poden tenir també propietats noves, incloent la capacitat de memoritzar formes o canvis de sentit, segons el seu entorn i respondre. El desenvolupament de Materials Avançats, pot fins i tot, conduir al disseny de nous productes com implants mèdics, pales de turbina eòlica, aparells fotovoltaics,…

Els MAV aporten a la indústria en general:

  • Solucions alternatives a l’ús de materials escassos.
  • Solucions innovadores que milloren les característiques del producte resultant (en diferents àmbits)
  • Solucions sostenibles que tenen en consideració la utilització i la disposició final del producte en funció del possible reciclatge, degradació o eliminació.

imagen