que es un clusterUn clúster és un instrument que permet treballar amb empreses del mateix negoci per tal de detectar i implementar les estratègies guanyadores.

El desenvolupament de clústers parteix de la base que la competitivitat es basa en l’estratègia individual i la qualitat de l’entorn on competeix.

A més, el clúster esdevé l’instrument òptim per detectar i implementar models de negoci amb perspectives de creixement en conjunts d’empreses que comparteixen els mateixos reptes estratègics. Els projectes empresarials són, per tant, el principal output de la dinamització d’un clúster.

El clúster MAV té la voluntat de treballar en aquesta línia pels seus associats.