Els objectius que persegueix la dinamització del clúster MAV són múltiples, els podem resumir:

  1. Promoure una visió estratègica entre les empreses del clúster.
  2. Apropament als clústers locals de demanda: eficiència energètica, ferrocarril, tecnologies mèdiques, hàbitat, entre altres.
  3. Detectar els reptes estratègics i els principals problemes operatius.ma
  4. Possibilitar aliances i la col·laboració entre les empreses del sector i/o sectors afins.
  5. Potenciar la capacitat comercial i de posicionament i màrqueting de les empreses catalanes que treballen en materials avançats.
  6. Augment de la visibilitat dels agents i de la cadena de valor del clúster.
  7. Difondre i promoure les capacitats innovadores de les empreses del clúster MAV a nivell internacional.