En base les oportunitats i necessitats de les empreses detectades en les diferents activitats de facilitació (Immersió Estratègiques, grups de treball, propostes, etc.) que s’han realitzat  en els darrers anys, el clúster ha establert 4 eixos principals de treball:

  • COL.LABORACIÓ: promoure les sinèrgies per desenvolupar projectes col·laboratius tant a nivell intern com amb els clústers clients de demanda de materials i/o processos tecnològics. Promoure col·laboracions amb Fires, xarxes de clústers, plataformes, etc. Cerca de socis i proveïdors.
  • VISIBILITAT: augmentar la visibilitat de la indústria que treballa relacionada amb els materials avançats tan a nivell nacional com internacional.
  • INTERNACIONALITZACIÓ: mantenir antenes internacionals per detectar oportunitats a nivell de projectes en materials per les empreses i entitats del clúster.
  • TECNOLOGIA: conèixer l’oferta tecnològic i els darrers avenços, plantejament de projectes d’innovació i R+D, grups de treball temàtics, millora la gestió de la innovació, propostes individuals, etc.

EIXOS DE TREBALL