Interclúster València-Catalunya

El passat 18 de Juliol, es va celebrar l’Interclúster València-Catalunya, amb la presència d’Acció i IVACE, organismes encarregats de presentar la política i dinamització dels clústers Catalans, així com les línies de recolzament per a la dinamització territorial Valenciana.

EL clúster de Materials Avançats de Catalunya va tenir l’oportunitat de reunir-se amb el clúster AVIA (Automoció Valencia) i amb el clúster del Joguet (AIjuu), per tal de presentar els clúster i fer coneixença de la governança, les línies estratègiques, pautes d’actuació i tipologia de socis dels clústers.