Generant negoci des de la tecnologia: IV Jornada d’Immersió Estratègica

La quarta edició de la Jornada d’Immersió Estratègica del Clúster de Materials Avançats de Catalunya, que duia el títol  “Generant negoci des de la tecnologia”, va aplegar prop de 40 socis i empreses representatives de la cadena de valor dels materials avançats a Catalunya. L’acte es va celebrar els dies 24 i 25 de novembre a Castelldefels.La immersió es va dividir en tres parts, una primera orientada a la “Tecnologia i el Networking” on totes les empreses i entitats participants van presentar els seus materials innovadors (propietats, aplicacions, tecnologies, processos,…) generant un debat molt enriquidor entre els assistents. Amb les mostres de materials que van portar les empreses es va organitzar un showroom per tal que tothom els pogués “tocar i jugar-hi” durant els dos dies de la immersió. A més, es van veure altres realitats de treball en dinàmiques de clústers tant a nivell internacional, amb el retorn del viatge de benchmarking al clúster de Matikem (França), com a nivell nacional, amb el clúster del Mitjans de Producció Agrícola (FEMAC). Per tancar aquest bloc es va treballar conjuntament un exercici de reflexió i posicionament que promovia la visió internacional dels socis del clúster.

El segon bloc, va anar focalitzat a la “transformació de la ciència en negoci”, per aquest motiu es va comptar amb l’experiència pràctica d’Starlab, una empresa altament tecnològica que innova en els camps de l’espai i la neurociència. En el camp científic, Starlab ha creat la spin-off Neuroelectrics l’arribada al mercat de la qual ha estat tot un èxit empresarial. Alguns dels aprenentatges per transformar ciència en negoci són:

  • Fer que les seves marques siguin “Lovemarks” dins la ciència.
  • Aplicar la premissa ‘escoltar el doble del que parlen’ a les participacions a reunions, fires especialitzades, activitats de facilitació dels clústers on son socis, etc.
  • Aprofitar totes les ocasions que disposen: entrevistes als mitjans de comunicació, participació a jornades,… per tenir impacte i notorietat fent cridar l’atenció amb els seus productes.
  • El model de negoci que utilitzen varia en funció de cada spin-off. Els recursos clau, missatges, client,… és diferent en cada cas i no apliquen models genèrics.

El tercer i últim bloc, més dirigit al “negoci”, va plantejar una sessió amb la participació i visió de diferents end users de materials. Les empreses Adelte, Eos, Comexi Group i Magma Design van explicar la seva experiència i van aportar informació valuosa dels reptes i problemàtiques dels integradors de materials a l’hora de dissenyar i desenvolupar nous projectes.

Per finalitzar, Alexandra Barrio, cluster manager de materials avançats, va exposar les 14 activitats de facilitació que l’entitat ha promogut durant el 2016 i va indicar que el grau de compliment de les activitats proposades en l’anterior immersió estratègica ha estat superior al 70% .

Podeu consultar més informació a: Newsletter IV Immersió CMAV 2016

FEU-VOS SOCIS DEL CLÚSTER DE MATERIALS AVANÇATS I PARTICIPEU A ACTIVITATS SIMILARS I AL CONTINGUT GENERAT EN LA IMMERSIÓ ESTRATÈGICA.