Centres de R+D que realitzen projectes en l’àmbit dels materials:

Centres Tecnològics:

  • EURECAT. Simulacions i disseny innovador. Desenvolupament de nous materials i processos de conformació. Materials compòsits, metàl.lics, polimèrics, biocampatibles, formigons,…
  • LEITATLeitat Tecnological Center. Materials compòsits, ceràmics i polimèrics, semiconductors per aplicacions electròniques i energies renovables. Tractaments superficials químics. Caracterització de materials.

Per ampliar i consultar més centres de coneixement en aquest àmbit: Centres TECNIO

Enterprise Europe Network (EEN):

Cerca de socis tecnològics i d’R+D a través de la xarxa pública de cooperació tecnològica més gran del món (54 països participants), es poden fer cerques específiques per la tecnologia dels materials: